● 
اِلخَميس ١٥ شعبان ١٤٤١
امتحانات
 
   
 
تغییر زمان امتحان آشنایی با دفاع مقدس-علوم انسانی

تاریخ ایجاد   1391/10/09 - 12:30  تعدادمشاهده  3654 بازگشت

احتراماً به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، تاریخ امتحان درس آشنایی با دفاع مقدس رشته های علوم انسانی با کد 1212300 از تاریخ 16/10/91 ساعت 8:30 به روز جمعه تاریخ 29/10/91 ساعت 11 تغییر یافت.

ضمناً تاریخ امتحان این درس برای دانشجویان علوم پایه در زمان قبلی برگزار می گردد.