● 
اِلأَحَّد ١٧ رجب ١٤٤٠
امتحانات
 
   
 
تغییر تاریخ کلیه امتحانات از 7 دیماه به 25 دیماه در نیمسال اول 97 - 1396

تاریخ ایجاد   1396/08/13 - 08:08  تعدادمشاهده  760 بازگشت

 

کانال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در تلگرام