● 
اِلأِثنين ١٩ صفر ١٤٤٣
امتحانات
 
   
 
تاریخ آزمون مجدد دروس متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل و تاریخ فلسفه اسلامی 2 رشته ادیان و عرفان

تاریخ ایجاد   1390/04/04 - 09:01  تعدادمشاهده  3872 بازگشت

نظر به اینکه سوالات آزمون دروس 1. متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل با کد 1220244   و 2. تاریخ فلسفه اسلامی 2 رشته ادیان و عرفان با کد 1220155 در مقطع کارشناسی که آزمون آن در تاریخ 30/3/90 بوده خارج از منبع ارسال شده بدینوسیله تاریخ آزمون مجدد دروس فوق 20/4/90 ساعت 10-8 اعلام می گردد