● 
اِلخَميس ١٥ شعبان ١٤٤١
امتحانات
 
   
 
برنامه امتحانی دوس ارزشی و مهارتی رشته های علوم انسانی تابستان 90-89

تاریخ ایجاد   1390/06/06 - 10:23  تعدادمشاهده  4448 بازگشت

 

دروس ارزشی مهارتی رشته های علوم انسانی
 
ترم تابستان 89-90
ساعت درس
تاریخ
نام درس
کد درس
ردیف
14-16
12/6/90
درآمدی بر اقتصاد اسلامی
1221145
1
30/12 -30/10
13/6/90
اصول و مبانی مدیریت اسلامی
1235034
2
   30/12 -30/10
17/6/90
انسان در اسلام
1233037
3
30/12 -30/10
19/6/90
آشنایی با علوم اسلامی
1235033
4
30/12 -30/10
17/6/90
آشنایی با فقه اسلامی
1220441
5
30/12 -30/10
19/6/90
مهارتهای آموزشی از راه دور
1211277
6
10-8
12/6/90
مهارتهای زندگی
1211276
7
10-8
17/6/90
خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی
1217174
8
10-8
15/6/90
مبانی کار آفرینی
1234029
9
30/12 -30/10
14/6/90
آشنایی با مقررات کارآفرینی و سرمایه گذاری
1234030
10
8-10
13/6/90
برنامه ریزی کسب و کار
1235032
11
30/12 30/10
13/6/90
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233038
12
 
·        * نوع آزمون کلیه دروس بصورت تستی می باشد. بجز دروس مهارتهای آموزشی از راه دورو مهارتهای زندگی که بصورت تستی تشریحی برگزار مي شود.