● 
اِلخَميس ١٥ شعبان ١٤٤١
امتحانات
 
   
 
اعلام تاریخ امتحان برای دروس جا افتاده در ترم تابستان 90-89

تاریخ ایجاد   1390/06/16 - 08:50  تعدادمشاهده  3338 بازگشت

 

با توجه به اینکه برای برخی دروس ارائه شده در ترم تابستان90-89 تاریخ امتحان اعلام نشده بود، اسامی دروس مورد نظر و تاریخ آزمون آنها به شرح ذیل اعلام می شود:
درس
کد درس
ساعت
تاریخ
تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
1119006
30/10-30/8
30/6/90
شبکه های کامپیوتری 2
1115152
13- 11
30/6/90
روش استفاده از متون علمی شیمی
1114041
30/10-30/8
30/6/90
فیزیک جدید 2
1113035
13- 11
30/6/90
فرآیندهای تصادفی 1
1111053
30/10-30/8
30/6/90
آموزش ریاضی 1
1111067
13- 11
30/6/90
آفات انبارداری
1411082
16- 14
30/6/90
تاریخ احزاب و مطبوعات
1229063
30/10-30/8
30/6/90
سیستم خرید و انبارداری
1218110
13- 11
30/6/90