● 
اِلأِثنين ١١ جمادي الاولي ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی سمینار ، سمینار1 و پایان نامه در رشته های ریاضی و آمار

تاریخ ایجاد   1391/04/05 - 02:36  تعدادمشاهده  2559 بازگشت

دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی سمینار ، سمینار1  و پایان نامه در رشته های ریاضی و آمار فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل تا تاریخ 20/4/91 به آدرس mathstudent@pnum.ac.irا ارسال نمایند .

دانلود فرم

بدیهی است عواقب عدم ارسال فرم مربوطه  تا تاریخ قید شده بر عهده دانشجو می باشد. 
 
 
/>