● 
اِلأِثنين ٤ جمادي الاولي ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
تعداد نسخ تصویب نامه و صورتجلسه دفاع دانشجویان ارشد

تاریخ ایجاد   1391/07/01 - 03:14  تعدادمشاهده  2220 بازگشت

 

دانشجویان ارشد توجه نمایند بایستی فرم صورتجلسه دفاع و تصویب نامه از سایت پیام نور مشهد دریافت وکلیه اطلاعات مورد نیاز در پنج نسجه تایپ گردد.پس از برگزاری جلسه دفاع واعلام و درج نمره تمامی نسخ به دبیرخانه دانشگاه در همان روز تحویل گردد.بدیهی است بروز هر گونه مشکل در سوابق تحصیلی ،ناشی از عدم رعایت این نکات متوجه دانشجو میباشد.


 
 
 
/>