● 
اِلأِثنين ٤ جمادي الاولي ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
استفاده از فرمهای درج در سایت پیام نور مشهد قسمت تحصیلات تکمیلی -فرمها

تاریخ ایجاد   1391/07/01 - 03:15  تعدادمشاهده  3011 بازگشت

 

به اطلاع دانشجویان ارشد میرساند کلیه فرمهای مورد نیاز دانشجویان در سایت پیام نور مشهد ،قسمت فرمهای تحصیلات تکمیلی موجود میباشد.لذا دانشجویان بایستی فقط از این فرمها استفاده نمایند .سایر فرمها مورد تایید اداره تحصیلات تکمیلی نمیباشد.


 
 
 
/>