● 
اِلأِثنين ٤ جمادي الاولي ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
زمان مراجعه حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشدسال 91 اعلام گردید

تاریخ ایجاد   1391/07/11 - 10:29  تعدادمشاهده  2444 بازگشت

 

  به اطلاع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 91 می رساند، تاریخ مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک و قطعی نمودن پذیرش و ثبت نام برابر جدول زمانی زیر می باشد. زمان بندی به ترتیب حروف الفبا وبر اساس نام خانوادگی دانشجویان می باشد.
 
 

الف
ب تا ث
ج تاچ
ح تا خ
د تا ژ
س تا ش
ص تا ظ
ع تا غ
ف تا ق
ک تا گ
ل تا م
ن تا ی
15/07/91 16/07/91 17/07/91 18/07/91 19/07/91 22/07/91 23/07/91 24/07/91 25/07/91 26/07/91 29/07/91 30/07/91 
 
 
/>