● 
اِلأِثنين ١١ جمادي الاولي ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
نکات مهم در مورد برنامه ارائه دروس دانشجویان ارشد رشته شیمی

تاریخ ایجاد   1391/07/22 - 02:28  تعدادمشاهده  2411 بازگشت

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد رشته شیمی توجه نمایند:

1- بر اساس برنامه ارائه دروس تا ترم سوم کلیه دروس ارائه شده بین کلیه دانشجویان آموزش محور و پژوهش محور ارشد شیمی با گرایشهای متفاوت مشترک بوده و دانشجویان آموزش محور همانند دانشجویان پژوهش محور بایستی دروس موضوع خاص در شیمی و سمینار یک واحدی را اخذ نمایند.
2- دانشجویان آموزش محور شیمی ورودیهای سال 89 و قبل از آن، بایستی به جای 8 واحد پایان نامه، 8 واحد از دروس اختیاری را از جدول دروس اختیاری مربوط به دانشجویان آموزش محور  اخذ کنند و دانشجویان آموزش محور ورودی 90 و بعد از آن بایستی 6 واحد اختیاری و 2 واحد سمینار تحقیق و تتبع نظری را اخذ نمایند. بنابراین در صورتی که دانشجویان ورودی 90 درس سمینار 2 را در نیمسال اول 92-91 به جای سمینار تحقیق و تتبع نظری اخذ کرده اند، بایستی در حذف و اضافه درس سمینار 2 را حذف کرده و درس سمینار تحقیق و تتبع نظری را اخذ نمایند. 


 
 
 
/>