● 
اِلأِثنين ١١ جمادي الاولي ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
قابل توجه دانشجویان سمینار و پایان نامه آمار ریاضی

تاریخ ایجاد   1391/11/09 - 09:34  تعدادمشاهده  2198 بازگشت

دروس سمینار و پایان نامه ارشد تنها در زمان حذف و اضافه ارائه شده و دانشجویانی مجاز به انتخاب آن هستند که فرم زیر را تا تاریخ اول اسفندماه تکمیل و به آدرس ذکر شده در فایل ارسال نمایند. در غیر این صورت، درس انتخاب شده ایشان حذف شده و عواقب بعدی آن به عهده دانشجو می باشد.

فرم انتخاب پایان نامه و سمینار 
 
 
/>