● 
اِسَّبِت ٢ ذو الحجه ١٤٤٣
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
تاریخ برگزاری آزمون جامع (کتبی) نیمسال دوم 99-98 (علم اطلاعات و دانش شناسی)

تاریخ ایجاد   1399/06/02 - 10:59  تعدادمشاهده  479 بازگشت

گروه آموزشی

تاریخ آزمون جامع

ساعت شروع

شیمی

11 و 12 تیر 99

برگزار شد

فیزیک

11 و 12 تیر 99

برگزار شد

ریاضی

28 تیر 99

برگزار شد

علم اطلاعات

4 شهریور 99

9 
 
 
/>