● 
اِلأَحَّد ٧ ربيع الثاني ١٤٤٠
 
   
 
دریافت کارت دانشجویی الکترونیکی دانشجویان ورودی 93

تاریخ ایجاد   1393/07/14 - 08:31  تعدادمشاهده  3321 بازگشت

 

به اطلاع  دانشجویان جدیدالورود و همچنین آن دسته از دانشجویان که تاکنون کارت دانشجویی خود را تحویل نگرفته اند می رساند، جهت دریافت کارت دانشجویی الکترونیکی، پس از ثبت نام حضوری و با در دست داشتن "برگه ثبت نام حضوری"  تا پایان ترم جاری به ساختمان مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (ساختمان شماره 5) طبقه اول اتاق 209 امور تغذیه مراجعه نمایند.