● 
اِلأِثنين ١ جمادي الاولي ١٤٤٣
 
   
 
شرایط عمومی برای دریافت وام دانشجویی

تاریخ ایجاد   1389/11/06 - 09:24  تعدادمشاهده  12603 بازگشت

شرایط عمومی برای دریافت وام دانشجویی

 
1)      اولویت نیاز مالی
2)      اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
3)      صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
4)      عدم استفاده از وام یا بورس تحصیلی
5)      عدم اشتغال به کار در زمان دریافت وام دانشجویی ( به استثنای کار دانشجویی)
6)      سپردن سند تعهد با ضامن معتبر پس از اطمینان از اختصاص وام ( ارائه یک بار سند تعهد محضری برای تمام دوران تحصیل و دریافت وام های مختلف کفایت می کند.)
7)      ثبت نام در نیمسالی که درخواست کرده اید وانتخاب حداقل واحدهای مورد لزوم طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان ( حداقل 12 واحد برای کارشناسی و 8 واحد برای کارشناسی ارشد )
8)      به دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می نمایند در نیمسال مربوطه وام شهریه داده نخواهد شد.
 
تذکر 1: دانشجو موظف است فرمهای درخواست وام را با اطلاعات صحیح تکمیل نماید . چنانچه خلاف آن ثابت شود دانشجو می بایست کلیه وام های دریافتی را بلافاصله و به طور یکجا پرداخت نماید.
تذکر2 : ضامن باید کارمند رسمی باشد.( بستگان درجه اول درصورت داشتن شرایط اعلام شده می توانند ضامن شما شوند )
تذکر3 : برای دریافت وام شهریه نیازی به افتتاح حساب بانکی نمی باشد.
تذکر4 : درصورت گذشتن بیش از چهار سال ( 8 نیمسال ) برای مقطع کارشناسی و دوسال (چهار نیمسال ) برای مقطع کارشناسی ارشد از ورود به دانشگاه ، هیچگونه وامی به این دانشجویان تعلق نمی گیرد.
تذکر5 : متقاضیان وام عمره دانشجویی و عتبات باارائه مدارک معتبر و برای یک بار می توانند از وام مربوطه بهره مند گردند.
 
( باز پرداخت کلیه وام ها بعد از فارغ التحصیلی دانشجو و به صورت اقساط می باشد )
 
اداره خدمات دانشجویی دانشگاه پیام نورمرکز مشهد