● 
اِلأِثنين ١ جمادي الاولي ١٤٤٣
 
   
 
اطلاعیه مبلغ وام شهریه دانشجویی

تاریخ ایجاد   1389/11/06 - 09:27  تعدادمشاهده  14402 بازگشت

 

 حداکثر وام شهریه برای مقطع کارشناسی مبلغ 000/000/3 ریال درهرنیمسال تحصیلی می باشد.

 
حداکثر وام شهریه برای مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 000/500/11 ریال
و برای مقطع دکتری 000/000/25 درهرنیمسال تحصیلی می باشد.