● 
اِسَّبِت ٢٥ جمادي الثانيه ١٤٤٣
 
   
 
قابل توجه دانشجویان درس زمین شناسی صحرایی

تاریخ ایجاد   1391/05/13 - 08:11  تعدادمشاهده  2135 بازگشت

 

بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان درس زمین شناسی صحرایی
 
عنوان درس
 
رشته
نیمسال انتخاب واحد
تاریخ برگزاری
ساعت  ومبداحرکت
زمین شناسی صحرایی(2)
 
زمین شناسی کاربردی
دوم 91-90
1/6 2/6 4/6 5/6
30/6هرروز ازدانشگاه
زمین شناسی صحرایی
 
زمین شناسی محض
اول ودوم 91-90
6/6 7/6 8/6 9/6
30/6هرروزاز دانشگاه
 
لوازم مورد نیاز: چکش,کمپاس,لوپ,اسید,کیسه نمونه,ماژیک,دفترچه یادداشت
                          لباس و کفش مناسب صحرا,آب, نهار