● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
بازدید انجمن علمی تاریخ از مجموعه تاریخی توس و اماکن تاریخی نیشابور

تاریخ ایجاد   1392/02/30 - 10:56  تعدادمشاهده  1525 بازگشت

 انجمن علمی تاریخ اقدام به برگزاری نشستی مشترک با اساتید و مدیر گروه رشته تاریخ به منظور بررسی شرایط کمی و کیفی گروه تاریخ کرد و طی آن، تصمیم به بازدید علمی بر اساس سرفصل های درسی این رشته گرفته شد.

در تاریخ 21 اردیبهشت ماه انجمن علمی مذکور اقدام به بازدید از مجموعه تاریخی توس بر اساس سرفصل های دروس ایران باستان و ایران اسلامی نمود و از بقعه هارونیه، ارگ تابران توس و میل اخنگان بازدید به عمل آمد.
همچنین در تاریخ 22 اردیبهشت بازدید از اماکن تاریخی نیشابور (خیام، عطار، دژ شادیاخ و دژ باستانی کهن دژ) صورت پذیرفت.