● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
بازدید اساتید اسپانیایی از نمایشگاه شهرسازی

تاریخ ایجاد   1392/02/30 - 11:05  تعدادمشاهده  1837 بازگشت

اساتید دانشگاه والنسیا اسپانیا از نمایشگاه شهرسازی گروه فنی مهندسی مرکز مشهد که در ساختمان شماره دانشگاه برگزار شد بازدید نمودند. دانشجویان رشته شهرسازی با همکاری دانشجویان رشته هنر دانشگاه ماکتهایی زیبا از هنر معماری ایرانی ساخته بودند که مورد توجه بازدیدکنندگان اسپانیایی قرار گرفت.