● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
برگزاری امتحانات در دانشگاه پیام نور مشهد آغاز شد

تاریخ ایجاد   1392/03/05 - 08:37  تعدادمشاهده  1257 بازگشت

همزمان با سایر دانشگاه ها، آزمون های دروس گوناگون با همکاری تمامی کارکنان دانشگاه و اساتید محترم در حال برگزاری است. رای زنی صورت گرفته توسط ریاست و دریافت نظرات کارکنان در بهبود روند برگزاری امتحانات نسبت به سال های گذشته تأثیرگذار بوده است.