● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
از کتاب معرفی دانشگاه جا نمانید!!!

تاریخ ایجاد   1392/03/12 - 03:50  تعدادمشاهده  1306 بازگشت

 امور فرهنگی مرکز مشهد جهت بازتاب رویدادها و فعالیت های دانشگاه در حال گردآوری اطلاعات، جهت درج در کتاب اول دانشگاه پیام نور مرکز مشهد می باشد. تاکنون اطلاعات بیشتر اساتید و کارکنان گرفته شده و انجمن ها و تشکل ها و نشریات دانشجویی نیز در حال مراجعه حضوری به اتاق نشریات واقع در سوله فرهنگی نزد آقای رضوانی می باشند. بسیاری از دانشجویان نخبه و برتر نیز توسط اساتید محترم معرفی شده اند. از تمامی اساتید، کارکنان، مسئولین انجمن ها و تشکل های دانشجویی و نشریات، همچنین دانشجویان برتر علمی، ورزشی، هنری، فرهنگی و مخترعین دعوت می شود تا پایان خرداد ماه اطلاعاتشان را در اختیار ایشان قرار دهند تا از این کتاب پربار و زیبا جا نمانند.