● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
کتاب اول چیست؟!!

تاریخ ایجاد   1392/03/12 - 03:52  تعدادمشاهده  1584 بازگشت

در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد که یک شهرستان پرجمعیت است، رخدادهای بزرگی رخ می دهد. از دستاوردهای بزرگ علمی اساتید و کتابهایی که مورد توجه قرار می گیرد تا کارکنان شکیبایی که با امکانات کم، کارهای بزرگی انجام می دهند. از دانشجویان نخبه ای که انسان از بزرگی استعدادها و تواناییهایشان انگشت به دهان می شود تا انجمن ها و تشکل هایی که چون بازوانی توانا جمعیت های دانشجویی را رو به جلو هل می دهند. خیلی ها بیرون و حتی درون دانشگاه از این دستاوردها خبر ندارند و این، واحد فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه را برآن داشت تا کتابی ارزشمند با رویکرد معرفی تمام توانمندی های دانشگاه پیام نور مرکز مشهد را گردآوری و عرضه نماید. با کمک شما...