● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
سومین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی پیشرفت

تاریخ ایجاد   1392/08/15 - 10:12  تعدادمشاهده  1591 بازگشت

سومین همایش سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان: به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» در روزهای 31 اردیبهشت و اول خرداد ماه سال آینده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.
 
هدف این کنفرانس بهره گیری از دستاوردهای علمی موجود جهان، ارزیابی نظریه ها و مدل های رایج توسعه، میزان سازگاری آنها با مبانی اسلامی و ویژگی های جامعه ایران و بررسی تجربیات عینی سایر کشورها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی برای تدوین نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت است.
 
محورهای این همایش عبارتند از:
 
تحلیل و آسیب شناسی نظریه های رایج و مدل کلان توسعه غربی.
 
ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترکات آنها.
 
چالش های بنیادین موجود در کشورهای صنعتی.
 
میزان سازگاری نظریه ها و مدل های رایج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ویژگی های جامعه ایران.
 
تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران.
 
تبیین نظریه های اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور.
 
واکاوی دیده ها و عناصر پایه برای شکل گیری نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت.
 
وبگاه کنفرانس به نشانیhttp://tc.olgou.ir  آماده دریافت مقالات است و حداکثر مهلت ارسال مقالات 15 بهمن‌ماه امسال اعلام شده است.