● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می کند: کارگاههای رایگان رهایی از اضطراب و می خواهم خودم سرنوشتم را انتخاب کنم (ویژه دانشجویان)

تاریخ ایجاد   1392/08/21 - 11:03  تعدادمشاهده  1323 بازگشت

من ارباب سرنوشت خودم هستم

مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور مشهد برگزار می کند:

کارگاه اول: می خواهم خودم سرنوشتم را انتخاب کنم

پنجشنبه 30/8/92 ساعت 12 الی 14

و

کارگاه دوم: رهایی از اضطراب:

آرامش حق من در زندگی است

پنجشنبه 30/8/92 ساعت 14 الی 16

مدرس: لیلا امیرپور (دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی)

مکان: ساختمان شماره 1 سالن اجتماعات