● 
اِثَّلاثا ١٥ شوال ١٤٤٣
 
   
 
جدول کارگاههای آموزشی و آزمون های آنلاین ویژه دانشجویان مجرد و متأهل

تاریخ ایجاد   1392/08/29 - 09:21  تعدادمشاهده  3754 بازگشت

 

جدول کارگاههای آموزشی ویژه متاهلین
تاریخ
ساعت
مکان
استاد
موضوع
پنج شنبه   30/8/92
20 18
چهار راه دکترا- تالار ابن سینا
داوودی نژاد
بهداشت روابط جنسی
پنج شنبه   7/9/92
20 18
چهار راه دکترا- تالار ابن سینا
داوودی نژاد
مدیریت دوران عقد و رابطه با
خانواده همسر
پنج شنبه   14/9/92
20 18
چهار راه دکترا- تالار ابن سینا
معماریانی
مهارتهای زندگی 2
جدول آزمون های اینترنتی ویژه متاهلین
آزمون
تاریخ
شماره 1
چهارشنبه   13 / 9 /92
شماره 2
چهار شنبه   27 / 9 /92
شماره 3
چهار شنبه   30 / 11 /92
شماره 4
چهارشنبه 92/12/14
 جدول کارگاههای آموزشی ویژه مجردین 
ردیف
تاریخ
ساعت
مکان
استاد
موضوع
1.
چهارشنبه   29 / 8 /92
18 16
تالار امام رضا (ع)
دانشکده پزشکی
داوودی نژاد
مدیریت عشق
2.
چهارشنبه   6 / 9 /92
18 16
تالار امام رضا (ع)
دانشکده پزشکی
داوودی نژاد
همسر آرزوها
 
توضیحات:
*      این کارگاههای آموزشی در سه دوره و با اساتید متفاوت برگزار خواهد شد .
*      هر دوره آموزشی در دو جلسه ارائه گردیده و دانشجویان گرامی حداقل باید در یک دوره آموزشی ( 2 کارگاه ) شرکت نمایند.
*     تالار ابن سینا : خیابان دانشگاه - چهار راه دکترا
*      تالار امام رضا (ع) : فلکه پارک - دانشکده پزشکی
 
جدول آزمون های اینترنتی ویژه مجردین
آزمون
تاریخ
شماره 1
دو شنبه   11 / 9 /92
شماره 2
دو شنبه   28 / 9 /92
شماره 3
دوشنبه     12/ 12 /92
 

 

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام، دانلود منابع آزمون و کسب اطلاعات بیشتر به سایت nahad.mums.ac.ir  مراجعه فرمایند.
ضمناً به دانشجویان مجرد و متأهل منوط به کسب حدنصاب نمره در آزمون ها و کارگاه ها هدایای ویژه و سفر شمال اعطا خواهد شد.