● 
اِلأَحَّد ١٦ محرم ١٤٤٤
 
   
 
انتصاب سرکار خانم دکتر ضیائی با حفظ سمت به عنوان مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1395/12/28 - 08:29  تعدادمشاهده  1242 بازگشت

طی حکمی از سوی دکتر محمد علی داوریار  رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی ، سرکار خانم دکتر ثریا ضیائی معاون آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد با حفظ سمت به عنوان مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور مرکز مشهد معرفی و از زحمات جناب آقای دکتر علیرضا اکبری تقدیر و تشکر گردید. روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد نیز ضمن تبریک به سرکار خانم دکتر ضیائی و آرزوی موفقیت برای ایشان، از زحمات جناب آقای دکتر علیرضا اکبری نیز در طول تصدی ریاست دانشگاه پیام نور مرکز مشهد تقدیر و تشکر می نماید.

 

  
 
 
/>