● 
اِلأَحَّد ١٦ محرم ١٤٤٤
 
   
 
برگزاری جلسه امور فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد با مسئولین انجمن های علمی

تاریخ ایجاد   1396/01/19 - 02:06  تعدادمشاهده  604 بازگشت

در راستای تعامل و احیای فعالیت های انجمن های علمی مرکز مشهد، جلسه ای با حضور مدیریت فرهنگی مرکز و اعضای انجمن های علمی در دفتر امور فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد برگزار گردید.

 

در این جلسه قناد سرپرست فرهنگی وفوق برنامه مرکز مشهد ضمن عرض خیر مقدم به دانشجویان و اعضای انجمن های علمی ، احیاء فعالیت های علمی را از اولویت کارهای فرهنگی مرکز مشهد دانست و خواستار فعالیت هرچه بیشتر این انجمن ها گردید. قناد در ادامه آمادگی واحد فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد در پشتیبانی از برنامه های علمی این انجمن ها اعلام نمود.

در ادامه این جلسه مسئولین انجمن ها چالش ها و تنگناهای موجود در ارائه خدمات و تعامل با مسئولین دانشگاه را بیان و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

گفتنی است در این جلسه مصوباتی مورد تصویب قرار گرفت که جهت تصمیم نهایی مقرر شد در شورای فرهنگی مرکز مطرح گردد. 
 
 
/>