● 
اِسَّبِت ١١ رمضان ١٤٣٩
 
   
 
برگزاری کارگاه طب سنتی در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1396/01/28 - 09:41  تعدادمشاهده  202 بازگشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دانشجویان انجمن علمی زیست شناسی و به منظور آشنایی دانشجویان با طب سنتی، کارگاه تحت این عنوان با حضور دانشجویان در سالن آمفی تئاتر مرکز مشهد برگزار گردید.

در این کارگاه دکتر رجبیان در خصوص طب سنتی و کاربردهای آن، مزاج شناسی و ... مطالبی را ایراد نمودند.

گفتنی است کارگاه طب سنتی در 8 جلسه دو ساعته و در زمان های متفاوت در مرکز مشهد برگزار می گردد.

شایان ذکر است پس از پایان دوره طب سنتی، به دانشجویان گواهی شرکت در دوره اعطاء می شود.