● 
اِلأَربِعا ٥ ذو القعده ١٤٣٩
 
   
 
برگزاری نمایشگاه یکروزه گروه هنر در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1396/04/11 - 08:38  تعدادمشاهده  384 بازگشت

به همت دانشجویان گروه هنر دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، نمایشگاهی یک روزه از دستاوردهای این دانشجویان در جنب نمازخانه دانشگاه برگزار گردید.

گفتنی است به منظور حمایت از دانشجویان پر ذوق گروه هنر، مقرر گردید مکانی جهت ارائه دستاوردها و همچنین فروش محصولات در ساختمان شماره 4 جهت بازدید دانشجویان به صورت دائم پیش بینی و برپا گردد.