● 
اِلأَربِعا ٥ ذو القعده ١٤٣٩
 
   
 
برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانشجویی در مرحله استانی به میزبانی مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1396/04/14 - 09:36  تعدادمشاهده  451 بازگشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با حضور 100 دانشجو در دو بخش آقایان و خواهران به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد برگزار گردید.

گفتنی است داور این مسابقات در بخش آقایان استاد شاکر نژاد- استاد رجائی و استاد حسنی و در بخش خواهران استاد رشیدی-استاد افخمی و استاد اسحاق نژاد بودند.

در این دوره از مسابقات دانشجویان در 6 رشته شامل: قرائت تحقیق- قرائت ترتیل- حفظ 5 جزء- حفظ 10 جزء-حفظ 20 جزء- و حفظ کل به رقابت پرداختند و در نهایت دانشجویان منتخب هر رشته به شرح زیر مشخص شدند.


رشته قرائت تحقیق برادران

حمزه یزدان فر- دانشگاه پیام نور سبزوار- نفر اول

احسان سوختانلو- دانشگاه پیام نور مشهد- نفر دوم

وحید نظری نیا- دانشگاه پیام نور نیشابور- نفر سوم

رشته قرائت ترتیل برادران

علیرضا اسلمند- دانشگاه پیام نور چناران- نفر اول

امید سائلی- دانشگاه پیام نور قدمگاه- نفر دوم

حفظ کل برادران

مصیب یعقوبی- دانشگاه پیام نور فریمان- نفر اول

ادریس دهقان- دانشگاه پیام نور تایباد- نفر دوم

حفظ 10 جزء برادران

مرتضی رستگار- دانشگاه پیام نور تربت حیدریه- نفر اول

یعقوب پاسبان فیروزکوهی- دانشگاه پیام نور فریمان- نفر دوم

حفظ 20 جزء برادران

محمد جواد فاضل- دانشگاه پیام نور نیشابور- نفر اول

حفظ 5 جزء برادران

مجتبی یعقوبی- دانشگاه پیام نور تربت جام- نفر اول


رشته قرائت تحقیق خواهران

فاطمه کیانی-دانشگاه پیام نور نیشابور- نفر اول

زکیه داوودی-دانشگاه پیام نور مشهد- نفر دوم

رشته قرائت ترتیل خواهران

زهره خاورزاده-دانشگاه پیام نور سرخس- نفر اول

فاطمه پاک روح-دانشگاه پیام نور مشهد- نفر دوم

فاطمه صغری نیکخو- دانشگاه پیام نور کاشمر- نفر سوم

حفظ کل خواهران

فائزه زنده دل- دانشگاه پیام نور تربت حیدریه- نفر اول

حفظ 20 جزء خواهران

فاطمه صابریان- دانشگاه پیام نور نیشابور- نفر اول

حفظ 10 جزء خواهران

لیلا سیاح-دانشگاه پیام نور نیشابور- نفر اول

زهره شادی- دانشگاه پیام نور نیشابور- نفر دوم

حفظ 5 جزء خواهران

اعظم پور علی - دانشگاه پیام نور بجستان- نفر اول