● 
اِسَّبِت ٦ ربيع الثاني ١٤٤٠
 
   
 
برگزاری کلاس آموزشی رباتیک در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1396/12/23 - 09:15  تعدادمشاهده  238 بازگشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت انجمن بین رشته ای رباتیک کلاس آشنایی دانشجویان با فعالیت های رباتیک به طور رایگان در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد برگزار گردید.

در این کلاس آموزشی، آقای ملکی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور مرکز توضیحاتی را در خصوص فعالیت های انجمن رباتیک و ساخت ربات برای دانشجویان ارائه نمود.