● 
اِثَّلاثا ١٣ جمادي الثانيه ١٤٤٠
 
   
 
سوگواره ملی عاشورایی سفر تا صفر

تاریخ ایجاد   1397/07/17 - 10:46  تعدادمشاهده  132 بازگشت

 برگزاری پنجمین دوره "سوگواره  ملی عاشورایی"  با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  در دانشگاه قم