● 
اِلأَربِعا ١٨ شعبان ١٤٤٠
 
   
 
برگزاری سیزدهمین نشست ریاست مرکز مشهد با دانشجویان

تاریخ ایجاد   1397/11/15 - 12:32  تعدادمشاهده  95 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، به منظور ارتباط نزدیک دانشجویان با ریاست ، سیزدهمین نشست ریاست مرکز مشهد سرکارخانم دکتر ضیائی با دانشجویان در دفتر ریاست  ، برگزار گردید.

دراین نشست های صمیمی که مورد استقبال دانشجویان نیز قرار گرفته است ، دانشجویان در رشته های مختلف و بدون واسطه و در محیطی صمیمی و دوستانه خواسته ها و نظرات خود را با ریاست مرکز مطرح و پاسخ لازم را دریافت می نمایند.