● 
اِجُّمعَة ١٣ شوال ١٤٤١
 
   
 
دیدار اعضای انجمن اسلامی مرکز مشهد با ریاست مرکز

تاریخ ایجاد   1398/02/03 - 02:31  تعدادمشاهده  197 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، باتوجه به انتخاب اعضای جدید انجمن اسلامی مرکز مشهد، این اعضا با سرکار خانم دکتر ضیائی ریاست مرکز دیدار نمودند.

دراین دیدار اعضای جدید ضمن معرفی خود ، در خصوص نگاه ویژه به حوزه بانوان ، اهمیت نگاه فرهنگی و مقوله تهاجم فرهنگی در سطح دانشگاه ، با توجه به مطالبات دانشجویی و ارتباط موثر ریاست و مسئولین دانشگاه با دانشجویان برابر رفع نیازها گفتگو نمودند.