● 
اِجُّمعَة ١٣ شوال ١٤٤١
 
   
 
حضور دانشجویان بسیجی مرکز مشهد در اردوی جهادی

تاریخ ایجاد   1398/06/23 - 12:58  تعدادمشاهده  132 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دانشجویان پسر بسیجی دانشگاه پیام نور در اردوی جهادی که همه ساله به همت بسیج دانشجویی استان و بسیجیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان برگزار می گردد ،از مورخ 98/6/8 لغایت 98/6/15 در این اردو شرکت نمودند.

دراین اردوی جهادی 20 نفراز دانشجویان ، با حضور در روستاهای بخش روداب از توابع شهرستان سبزوار حضور یافته و اقدام به فعالیت های عمرانی  نمودند.

بعضی از فعالیت های گروه جهادی دانشگاه در این اردوی جهادی شامل : بستن آرماتور 5 پروژه عمرانی در روستای چاه ستاره ، بستن آرماتور 2 پروژه عمرانی در روستای ذوالفرخ ، آماده سازی پی 3 پرژه عمرانی در روستای چاه ستاره ، نصب آرماتور 5 پروژه عمرانی در روستای چاه ستاره وثابت سازی اسکلت یک پروژه عمرانی در روستای ذوالفرخ

گفتنی است ؛ اردوی جهادی خواهران بسیجی دانشگاه نیز از مورخ 98/6/23 به مدت یک هفته در روستای  "بلندپی " در بخش ملک آباد برگزار خواهدشد.