● 
اِلأَربِعا ٥ صفر ١٤٤٢
 
   
 
برگزاری جلسه کانون های فرهنگی در مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1398/11/26 - 10:03  تعدادمشاهده  111 بازگشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، به منظور هماهنگی اجرای برنامه ها در کانون های فرهنگی ، جلسه ای با حضور سردابی دبیر شورای دبیران کانون های فرهنگی مرکز مشهد با دبیران کانون ها ، برگزار گردید.

دراین جلسه اعضا در خصوص  اجرای برنامه های فرهنگی و برنامه های 22 بهمن و روز زن و تعیین بودجه کانون ها باهم گفتگو و تبادل نظر کردند.