● 
اِجُّمعَة ٣٠ محرم ١٤٤٢
 
   
 
برگزاری جلسه با دبیران انجمن علمی در مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1399/06/19 - 01:53  تعدادمشاهده  35 بازگشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، با توجه به ارسال نامه از سازمان مرکزی دانشگاه مبنی بر برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشگاه پیام نور تا اواخر مهرماه 99 جلسه ای با حضور قناد رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد با دبیران انجمن علمی در دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد برگزار گردید.

دراین جلسه مقرر شد اقدامات اولیه جهت نام نویسی از متقاضیان داوطلب به منظور اعضای انجمن علمی مرکز اقدام تاپس از بررسی های لازم ، آموزش نسبت به برگزاری انتخابات به صورت مجازی اقدام لازم انجام گیرد . گفتنی است دانشجویان علاقمند جهت عضویت در انجمن های علمی می توانند از روز شنبه مورخ  99/6/22 لغایت 99/6/31 با مراجعه به دفتر شورای دبیران انجمن علمی و دفتر فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد واقع در سوله شیخ بهایی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.