● 
اِلأَحَّد ٢٠ شوال ١٤٤٣
 
   
 
برگزاری دومین دوره ی مسابقات قهرمانی غیرمتمرکزتیراندازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

تاریخ ایجاد   1400/07/17 - 11:57  تعدادمشاهده  108 بازگشت

 

  
 
 
/>