● 
اِلأَحَّد ١٦ محرم ١٤٤٤
 
   
 
برگزاری هشتمین سه شنبه های قرآنی در مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1400/10/29 - 09:04  تعدادمشاهده  103 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، هشتمین سه شنبه ی قرآنی در مرکز مشهد برگزار شد . سه شنبه ی این هفته طبق روال هر سه شنبه صفحاتی از قرآن کریم در اختیار اساتید و کارکنان مرکز مشهد قرار گرفت و پس از قرائت ، مجددا به دفتر اداره فرهنگی مرکز بازگردانده شد .

 



 
 
 
/>