● 
اِسَّبِت ٢ ذو الحجه ١٤٤٣
 
   
 
برگزاری زیارت عاشورا در مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1401/02/27 - 09:36  تعدادمشاهده  49 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، مراسم پرفیض زیارت عاشورا  تحت عنوان دوشنبه های زیارتی با حضور کارکنان دانشگاه پیام نور در سوله فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد برگزار گردید . در این مراسم جناب آقای قناد مداح اهل بیت ضمن قرائت پرفیض زیارت عاشورا در وصف حضرت ابا عبدا... الحسین مدیحه سرایی نمودند. گفتنی است زیارت عاشورا در مرکز مشهد یک حرکت خودجوش از سوی کارکنان می باشد که هر هفته  دوشنبه صبح برگزار می گردد.

 



 
 
 
/>