● 
اِسَّبِت ٢ ذو الحجه ١٤٤٣
 
   
 
برگزاری حلقه ی صالحین در مرکز مشهد

تاریخ ایجاد   1401/02/27 - 10:12  تعدادمشاهده  47 بازگشت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، به مناسبت هفته جمعیت جلسه حلقه ی صالحین کارکنان خانم مرکز مشهد در دفتر اداره فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم دکتر امینی در خصوص فرزندآوری و فرزند پروری با استناد به آیات قرآن کریم ، احادیث ائمه و روایات سخنان ارزنده ای ارائه نمودند .

  
 
 
/>