● 
اِسَّبِت ٢ ذو الحجه ١٤٤٣
 
   
 
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

تاریخ ایجاد   1401/02/27 - 10:19  تعدادمشاهده  50 بازگشت

 

دانشجویان عزیز جهت ثبت نام به اداره فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد مراجعه نمایند 
 
 
/>