● 
اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤٥
امتحانات * کارت اعلام محل آزمون
 
   
تذكرات بسيار مهم
1- اين برگه فقط جهت اعلام مكان امتحان مي باشد و براي ورود به جلسه آزمون همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون (گزارش 428) و كارت دانشجويي الزامي است .
2- دانشجويان كه تا كنون موفق به اخذ كارت دانشجويي نشده اند، مي بايست يك كارت شناسايي عكس دار (ترجيحا كارت ملي ) را همراه داشته باشند.
3-به همراه داشتن هرگونه يادداشت، كتاب، كيف و تلفن همراه در جلسه امتحان، تخلف امتحاني محسوب مي شود.
4-لطفا نيم ساعت قبل از شروع آزمون در دانشگاه حضور يابيد.
 
 
 
1- اين برگه فقط جهت اعلام مكان امتحان مي باشد و براي ورود به جلسه آزمون همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون (گزارش 428) و كارت دانشجويي الزامي است .
2- دانشجويان كه تا كنون موفق به اخذ كارت دانشجويي نشده اند، مي بايست يك كارت شناسايي عكس دار (ترجيحا كارت ملي ) را همراه داشته باشند.
3-به همراه داشتن هرگونه يادداشت، كتاب، كيف و تلفن همراه در جلسه امتحان، تخلف امتحاني محسوب مي شود.
4-لطفا نيم ساعت قبل از شروع آزمون در دانشگاه حضور يابيد.
 
 
 
 
اعلام محل آزمون
نیمسال دوم سال تحصیلی 03 - 1402 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
شماره دانشجویی : * 9 رقمی

اعلام محل شرکت در آزمون
 
Text/HTML