● 
اِلأَحَّد ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٨
آشنایی با مدیریت خدمات دانشجویی
 
   
معرفی مدیریت اداره خدمات دانشجویی

معرفی مدیریت واحد خدمات دانشجویی 

 

نام و نام خانوادگی : سید ضیاء جلالی

پست سازمانی:

مسئولیت اداره خدمات دانشجویی مرکز مشهد

محل استقرار:

روبروی ساختمان شماره یک - سوله شیخ بهائی - اتاق سرپرست فرهنگی

 

معرفی مدیریت واحد خدمات دانشجویی 

 

نام و نام خانوادگی : سید ضیاء جلالی

پست سازمانی:

مسئولیت اداره خدمات دانشجویی مرکز مشهد

محل استقرار:

روبروی ساختمان شماره یک - سوله شیخ بهائی - اتاق سرپرست فرهنگی

 

 
تماس با مدیریت واحد

تماس با مدیریت واحد 

تلفن تماس:  38683900 - 051 داخلی 253

آدرس ایمیل: refah@pnum.ac.ir

 صندوق پستی:433-91735 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد اداره خدمات دانشجویی 

  نمابر  38683900 -051 داخلی 579

 

 

تماس با مدیریت واحد 

تلفن تماس:  38683900 - 051 داخلی 253

آدرس ایمیل: refah@pnum.ac.ir

 صندوق پستی:433-91735 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد اداره خدمات دانشجویی 

  نمابر  38683900 -051 داخلی 579

 

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?