● 
اِلأَحَّد ١٦ محرم ١٤٤٤
تحصیلات تکمیلی * آیین نامه و مقررات آموزشی
 
   
آیین نامه آموزشی
 
بخشنامه های آموزشی
مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص فاصله زمانی مناسب برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

تاریخ ایجاد   1399/11/13 - 11:43  تعدادمشاهده  487 بازگشت

  
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>