● 
اِلأِثنين ١ جمادي الاولي ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه ریاضیات وکاربردها
 
   
فرم ها
 
اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی- ریاضی کاربردی درخصوص درس بهینه سازی مدلهای غیرخطی

تاریخ ایجاد   1391/07/22 - 07:29  تعدادمشاهده  2235 بازگشت

در صورت اخذ درس "بهینه سازی مدلهای غیر خطی" دقت نمایید که این درس دارای کلاس حضوری نبوده و باید درس حذف گردد  و در صورت تمایل به اخذ ان، صرفاً باید در حذف و اضافه،  کد قبلی حذف و با کد مجازی91-306-11-11 برداشته شود. 
Text/HTML