● 
اِلأَحَّد ٣ جمادي الثانيه ١٤٤٢
ورودی های جدید * معرفی کارکنان پذیرش و ثبت نام
 
   
معرفی کارکنان

نام

سمت

رایانامه

شماره تلفن داخلی

خانم عالی مقدم

مسئول پذیرش و ثبت نام

alimoghadam.n@pnum.ac.ir

564

خانم معین پور

کارشناس پذیرش و ثبت نام

moeinpour.f@pnum.ac.ir

565

خانم قدیریان کارشناس پذیرش و ثبت نام ghadirian.s@pnum.ac.ir  

آقای خسروی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

khosravi.h@pnum.ac.ir

566

 

نام

سمت

رایانامه

شماره تلفن داخلی

خانم عالی مقدم

مسئول پذیرش و ثبت نام

alimoghadam.n@pnum.ac.ir

564

خانم معین پور

کارشناس پذیرش و ثبت نام

moeinpour.f@pnum.ac.ir

565

خانم قدیریان کارشناس پذیرش و ثبت نام ghadirian.s@pnum.ac.ir  

آقای خسروی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

khosravi.h@pnum.ac.ir

566

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?