● 
اِسَّبِت ٢٧ شعبان ١٤٤٢
 
   
اخبار و اطلاعیه های امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399
جدول تاریخ و ساعت آزمون دروس عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399 (سامانه sanjesh.pnu.ac.ir)

تاریخ ایجاد   1399/09/30 - 02:28  تعدادمشاهده  477 بازگشت

کددرس نام درس استان تاريخ امتحان ساعت شروع ساعات پايان
1220657 حفظ جزء 30 قرآن كريم خراسان رضوی 1399.10.01 12:00 12:30
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم خراسان رضوی 1399.10.01 12:00 12:30
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني خراسان رضوی 1399.10.02 12:00 12:30
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) خراسان رضوی 1399.10.02 12:00 12:30
1220424 انقلاب اسلامي ايران خراسان رضوی 1399.10.04 15:30 16:00
1220434 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) خراسان رضوی 1399.10.04 15:30 16:00
1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه خراسان رضوی 1399.10.04  11:00 11:30
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه خراسان رضوی 1399.10.04  11:00 11:30
1233026 انديشه اسلامي 2 خراسان رضوی 1399.10.07 15:30 16:00
1233031 انديشه اسلامي 2(علوم انساني ) خراسان رضوی 1399.10.07 15:30 16:00
1220478 انديشه سياسي امام خميني خراسان رضوی 1399.10.08 11:00 11:30
1220479 انديشه سياسي امام خميني خراسان رضوی 1399.10.08 11:00 11:30
1229127 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران خراسان رضوی 1399.10.10 14:30 15:00
1229128 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران خراسان رضوی 1399.10.10 14:30 15:00
1213209 فارسي خراسان رضوی 1399.10.13 17:30 18:00
1213210 فارسي خراسان رضوی 1399.10.13 17:30 18:00
1220889 ارزشهاي دفاع مقدس خراسان رضوی 1399.10.16  11:00 11:30
1215428 ورزش 1 خراسان رضوی 1399.10.18 16:30 17:00
1215432 ورزش 1 خراسان رضوی 1399.10.18 16:30 17:00
1215430 ورزش ويژه خراسان رضوی 1399.10.18 16:30 17:00
1215429 تربيت بدني ويژه خراسان رضوی 1399.10.18 13:30 14:00
1233032 تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني ) خراسان رضوی 1399.10.20 15:30 16:00
1233028 تفسيرموضوعي قرآن خراسان رضوی 1399.10.20 15:30 16:00
1223175 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خراسان رضوی 1399.10.20  11:00 11:30
1223174 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خراسان رضوی 1399.10.20  11:00 11:30
1233033 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) خراسان رضوی 1399.10.21 14:30 15:00
1233029 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) خراسان رضوی 1399.10.21 14:30 15:00
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) خراسان رضوی 1399.10.22 13:30 14:00
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) خراسان رضوی 1399.10.22 13:30 14:00
1233025 انديشه اسلامي 1 خراسان رضوی 1399.10.22 15:30 16:00
1233030 انديشه اسلامي 1(علوم انساني ) خراسان رضوی 1399.10.22 15:30 16:00
1220584 انديشه اسلامي 1 (دانشپذيري) خراسان رضوی 1399.10.22 15:30 16:00
1212255 زبان خارجي خراسان رضوی 1399.10.23 11:30 12:00
1212256 زبان خارجي خراسان رضوی 1399.10.23 11:30 12:00
1215427 تربيت بدني خراسان رضوی 1399.10.24 09:30 10:00
1215431 تربيت بدني خراسان رضوی 1399.10.24 09:30 10:00
1233043 دانش خانواده و جمعيت خراسان رضوی 1399.10.24 11:30 12:00
1233044 دانش خانواده وجمعيت خراسان رضوی 1399.10.24 11:30 12:00


 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?