● 
اِجُّمعَة ٢١ محرم ١٤٤٤
راهنمای سامانه ها
 
   
راهنمای سامانه ها
نکاتی درخصوص نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی کارشناسی ورودی مهر1400 در سامانه نظام وظیفه

تاریخ ایجاد   1400/07/06 - 12:31  تعدادمشاهده  415 بازگشت

نکاتی درخصوص نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه epolice.ir

ضمن عرض تبریک قبولی در این دانشگاه، نکات ذیل را درخصوص دریافت معافیت تحصیلی رعایت نموده و به ترتیب اقدام نمایید:

1-     درحین انجام ثبت نام غیرحضوری در سامانه گلستان، ضروری است وضعیت نظام وظیفه خود را "معافیت تحصیلی" ثبت نمایید.

2-     در زمان بارگزاری مدارک، در بخش مدرک نظام وظیفه، حتماً فرم شماره 4 "آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان" که توسط مدرسه محل تحصیل تکمیل شده است، بارگزاری نمایید.

نکته: دانشجویان انصرافی بایستی در این بخش، نامه اعلام انصراف به حوزه نظام وظیفه را بارگزاری نمایند.

3-     پس از اتمام مراحل ثبت نام غیرحضوری و چاپ مدارک مربوطه، به سامانه خدمات الکترونیکی وظیفه عمومی به آدرس http://services.epolice.ir  مراجعه نموده و مطابق با راهنمای تصویری که در سایت موجود است ( لینک ) نسبت به ثبت "درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی داخلی" اقدام نمایید.

                                           

تذکر 1 : در زمان ثبت اطلاعات در سامانه، اطلاعات مربوط به آخرین سابقه تحصیلی را مطابق با فرم شماره 4 تکمیل نمایید.

تذکر 2 : در بخش در خواست معافیت تحصیلی دانشجویی، نام محل تحصیل را "دانشگاه پیام نور مرکز مشهد" و تاریخ شروع به تحصیل 01/07/1400 و مقطع تحصیلی را "لیسانس غیرپزشکی پیوسته" و رشته تحصیلی را مطابق با رشته اعلام شده در سامانه گلستان ثبت نمایید.

توجه : شرط تحصیل شما در دانشگاه ثبت دقیق درخواست معافیت تحصیلی و تایید آن توسط دانشگاه و سازمان وظیفه عمومی ناجا است. در صورت عدم اقدام در این خصوص و یا ثبت اطلاعات نادرست در سامانه ، قبولی شما کن لم یکن تلقی خواهد شد. 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>