● 
اِلخَميس ١٩ شعبان ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
اطلاعیه در خصوص تکمیل فرم شماره 1 و تحویل مدارک فرم شماره 2 مصاحبه دکتری 91

تاریخ ایجاد   1391/04/26 - 03:42  تعدادمشاهده  2456 بازگشت

 

از کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری سال 91 جهت مصاحبه تقاضا می گردد، ضمن دریافت فرم شماره 1 و تایپ اطلاعات مورد نیاز، با در دست داشتن مدارک مورد لزوم مندرج در فرم شماره 2 در تاریخهای 31/04/1391 و 01/05/1391 به دانشگاه پیام نور مشهد، واقع در معلم 71، ساختمان مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. ضمناً تکمیل فرم شماره 2 توسط کارشناسان تحصیلات تکمیلی انجام می پذیرد.

دانلود کنید:

فرم شماره 1