● 
اِسَّبِت ١٥ ربيع الاول ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی
 
   
 
برنامه امتحانی دروس ارائه شده دوره دکتری نیمسال اول 92- 91 پیام نور مشهد

تاریخ ایجاد   1391/11/09 - 09:53  تعدادمشاهده  2162 بازگشت

 

ردیف
نام درس
رشته تحصیلی
نام استاد
زمان امتحان
ساعت امتحان
1
زبان خارجی1
کتابداری
آقای دکتر شریف مقدم
16/11/91
14-12
2
سمینار روش تحقیق
کتابداری
اقای دکتر شریف مقدم
17/11/91
12-10
3
برنامه ریزی کتابخانه ها و خدمات اطلاعاتی
کتابداری
خانم دکترضیائی
19/11/91
12-10
4
ارتباطات سیبرنتیک
کتابداری
خانم دکترسلامی
18/11/91
12-10
5
فیزیک هسته ای
فیزیک
آقای دکتر محمدی
17/11/91
16-14
6
محاسبات مونت کارلو
فیزیک
آقای دکتر مولوی
19/11/91
12-10
7
بهینه سازی مدل های غیر خطی
ریاضی
خانم دکتر حیدری
07/11/91
12-10
8
مباحثی در نظریه کنترل
ریاضی
خانم دکتر حیدری
14/11/91
13-10
9
مباحثی در آنالیز تابعی کاربردی
ریاضی
خانم دکتر طالبی
25/11/91
13-10
10
ساختمان وپیوند در ترکیبات معدنی
شیمی
آقای دکتر حکیمی
17/11/91
13-10
11
شیمی پلیمر های معدنی
شیمی
آقای دکتر اکبری
28/10/91
10-8
12
ریاضیات در شیمی فیزیک
شیمی
آقای دکتررئیسی
19/11/91
10-8
13
ترمودینامیک آماری2
شیمی
آقای دکتر معینی
03/11/91
13-9
14
شیمی هیتروسیکلت پیشترفته
شیمی
آقای دکتر لاری
19/11/91
13-11
15
شیمی پلیر پیشترفته
شیمی
آقای دکتر مسعودی
28/10/91
17-14
16
روشهای حرارتی و سنتیکس شیمی تجزیه
شیمی
خانم دکتر اسحاقی
01/12/91
13-11
17
آمار در شیمی تجزیه
شیمی
اقای دکتر نژاد علی
18/11/91
13-11
18
مباحث نوین در شیمی تجزیه
شیمی
خانم دکتر اسحاقی- آقای دکتر نژادعلی
09/11/91
13-11